Clicky

Huurvoorwaarden

1. BINNEN

 1. De woning is volledig in orde, draag er zorg en respect voor, na u komen er nog vakantiegangers
 2. Wij behouden als eigenaar/verhuurder steeds het recht om tijdens uw verblijf en na ons verzoek, de verhuurder ruimten te betreden of te laten betreden voor controle en dringende onderhoudswerkzaamheden.
 3. De woning dient als een goede huisvader te worden beheerd door de huurder tijdens de huurperiode en de huurder is aansprakelijk voor eventuele schades veroorzaakt tijdens het verblijf.
 4. In de prijs van de huursom zit inbegrepen : opgemaakte bedden (uitzondering babybedjes), normale eindschoonmaak, normaal verbruik van gas, water, elektriciteit (OPGELET OPLADEN ELEKTRISCHE AUTO NIET INBEGREPEN), dus wat wordt apart verrekend en afgetrokken van waarborg : extra schoonmaakwerk, teveel gas-, water- en electriciteisverbruik, en eerlijkheid gebiedt wie elektrische auto bij ons oplaadt, dit verbruik door te geven aan ons en wordt dan apart verrekend, gebeurt dit niet dan bepalen wij welke som wordt afgetrokken van de waarborg.
 5. Maximum 18 personen (exclusief 2 baby’s) voor vakantiewoning ‘t Moerenzicht en maximum 15 personen (exclusief 2 baby’s) voor vakantiewoning ‘t Bulskampzicht.  Mocht dit aantal overschreden worden, dan wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de vakantiewoning geweigerd.  De huurder blijft in dit geval de volledige huursom verschuldigd. De huurder heeft geen enkele aanspraak op het terugvorderen van al betaalde bedragen.
 6. Gelieve bij uw vertrek al het materiaal en de meubels die u eventueel verplaatst heeft (liefst zo weinig mogelijk verplaatsen) terug op hun oorspronkelijke plaats te zetten en de woning borstelschoon te verlaten.
 7. Er wordt NIET gerookt binnen, enkel buiten !

2. BUITEN

 1. Geniet van de natuur en draag er zorg voor.
 2. Er mag geen kampvuur gemaakt worden.
 3. Er staat een bbq ter beschikking, zorg ervoor dat hij na gebruik weer gebruiksschoon is en hij weer binnen in de garage staat.

3. ALGEMEEN

 1. Als er zaken stuk zijn, aarzel dan niet om het ons te laten weten. Het is altijd omslachtig om achteraf, na vertrek, nog zaken te regelen. Als u iets nodig heeft (materiaal, inlichtingen, hulp….), vraag het ons gerust.
 2. Wat moet je meebrengen : bedlinnen en dekentjes voor 2 kinderbedden, badlinnen, keukenlinnen.
 3. Bij vertrek worden alle afval gesorteerd op papier, glas , pmd (nieuwe methode), etensresten (in emmer of container) , bij buitensporig etensresten, te betalen 0.25 €/kg en word afgetrokken van waarborg, restafval (in vuilniszak of container), is betaalbaar, dus goed sorteren, gratis, en NIET GOED sorteren of TEVEEL restafval, te betalen 0.25 €/kg en wordt afgetrokken van de waarborg.

4. BETALINGSVOORWAARDEN

 1. De reservatie wordt enkel aanvaard na betaling van 50 % van de huursom en 50 % van de waarborg, je betaalt die som direct bij de boeking.
 2. De andere 50 % wordt betaald uiterlijk 1 maand vóór aankomstdatum.
 3. Bij niet-tijdige betaling van de tweede 50 % wordt de reservatie geannuleerd.  De eerste 50 % van de waarborg wordt niet terugbetaald.

5. WIJZIGINGEN IN DE HUUROVEREENKOMST

 1. Deze wijzigingen zijn enkel mogelijk nadat daarover tussen verhuurder en de huurder schriftelijk een overeenstemming is bereikt.
 2. De huurder kan te allen tijde de huuroverkomst annuleren op voorwaarde dat dit schriftelijk geschiedt met inachtneming van volgend artikel (annulatiekosten).

6. ANNULATIE

De annuleringskosten zijn als volgt :
 1. 400 € (‘t Moerenzicht) en 300 € ( ‘t Bulskampzicht): tot 7 weken voor de aankomstdatum
 2. 100 % van de huursom : vanaf 7 weken voor de aankomst
UITZONDERING : GRATIS OMBOEKGARANTIE VOORWAARDEN :
 1. bij sluiting van geboekte periode door COVID-19-maatregelen

7. SYSTEEM D VERLUCHTING [Enkel voor 't Moerenzicht]

HEEL BELANGRIJK !!
Voor een optimale werking van systeem D verluchting, moeten ALLE RAMEN DICHTBLIJVEN, enkel bij het opstaan ‘s morgens mag je de ramen een paar minuten openzetten om te verluchten. Het is dus heel belangrijk voor de optimale afzuiging van de badkamers en krijgt het hele gebouw continu verse lucht.
BEDANKT VOOR JULLIE BEGRIP !

8. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf door derden.
 2. In geval van oorlog, staking, natuurrampen, ed, kan de verhuurder de verhuurovereenkomst ontbinden zonder vergoeding van de mogelijke schade aan de huurder.
 3. De verhuurder is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 4. Indien eventueel aangebrachte schade het bedrag van de waarborg overschrijdt, wordt deze achteraf gefactureerd.